< Back to Testimonials page

When I met Roshni, I was very pleased to find that she was just as excited as me about my pregnancy, showing to be truly interested in the development of my baby. Roshi made a real effort to build a personal relationship which made the labour process very comfortable, relaxed and ensuring that I could trust her completely during the labour process.

My husband found her support on how he could comfort and support me before and during labour very comforting and useful which gave him increased confidence during the labour process.

Roshni respected my every decision during my pregnancy and labour, being very open-minded and transparent, flexible and non-biased to support my decisions.

Roshni’s care made my pregnancy and labour such a positive experience and being a mother herself, she gave comfort and shared every little step of the way. We are very much looking forward to seeing Roshni again!

View the original testimonial in Dutch

Toe ons vir Roshni ontmoet het, was ek baie opgewonde om te sien hoe Roshni, net soos ek, uitsien na my swangerskap en ware belangstelling toon in die ontwikkeling van my baba. Sy het baie moeite gedoen om n persoonlike verhouding te bou wat die geboorte prosess baie gemaklik, ontspanne en gerusstellend gemaak het. Ek het gevoel dat ek haar heeltemal kon vertrou.

My man was veral dankbaar vir haar raad en ondersteuning oor hoe hy my kon ondersteun voor en gedurende geboorte. Dit het hom baie gerus gestel om met vertroue my by te staan tydens geboorte.

Roshni het my elke besluit gerespekteer. Sy was baie oopkop en het nie voorafgestelde idees oor hoe die geboorte behoort te verloop nie. Sy was baie gemaklik daarmee om my toe te laat om my wense en besluite oor geboorte aan te hoor en te ondersteun.

Roshni se sorg het my swangerskap en geboorte n baie positiewe ervaring gemaak. Die feit dat sy self n ma is, het gemaak dat sy die ervaring saam met my kon deel en op die regte maniere kon ondersteun. Ons sien baie uit om vir Roshni weer te sien!

Otto and Marguerite Beyer, parents of Maria

Mrs MB